TECNO Consulting Group
English
Tehokkuutta
teollisuuteen

Tecno Consulting Group

Tecno Consulting Group on pieniin ja keskisuuriin teknologiayrityksiin keskittyvien konsulttien muodostama yhteistyöryhmä. Kaikilla ryhmän jäsenillä on pitkäaikainen kokemus konepajatuotannon vastuutehtävistä sekä kappaletavaratuotannon konsultoinnista. Ryhmän jäsenten lisäksi verkostomme kuuluu osaamistamme laajentavia asiantuntijakumppaneita.

Panostamme asiakasyritystemme kilpailukyvyn kehittämiseen.
Kokonaistuottavuus = Tuotteet + Tuotanto + Talous

Ryhmämme jäsenet

Jouni Juuti

TkT Jouni Juuti

- Kokonaistehokkuus -

Jouni hallitsee lähestymistavat yrityksen kokonaistehokkuutta heikentävien juurisyiden poistamiseksi sekä tuottavuuden kehittämiseksi. Jounin toteuttamissa hankkeissa on kehitetty yrityksen kustannustietoisuutta hyödyntäen toimintolaskennan (ABC) periaatteita.

Petri Merisaari

DI Petri Merisaari

- Liiketoiminta ja strategia -

Petri on erikoistunut teknologiayritysten liiketoimintasuunnitteluun ja strategiatyön ohjaukseen. Petri on toteuttanut toimeksiantoja, jotka ovat kehittäneet yritysten välistä yhteistyötä, tuottavuutta, toimintaprosesseja ja valmistusteknologioita.

Hannu Villanen

DI Hannu Villanen

- Prosessit ja työnkulku -

Hannun vahvuutena on yksinkertaistaa prosesseja tai työnkulkuja ja sovittaa LEAN tai pullonkaulaohjaus tuottamaan yritykselle aitoa hyötyä. Hannu osaa opastaa kehittämisen menetelmiä käytännönläheisesti.

Jukka Tiihonen

DI Jukka Tiihonen

- Palkkausjärjestelmät -

Jukan vahvuutena on palkkausjärjestelmien ja työsuhdeasioiden osaaminen. Jukka on toteuttanut yrityksissä useita kannustavien palkkaus- ja tulospalkkiojärjestelmien kehittämishankkeita. Jukka kouluttaa myös käytännön työsuhdetaitoa esimiehille sekä antaa työsuhdeasioiden neuvontaa.

Jorma Taijonlahti

Ins. Jorma Taijonlahti

- Tuotekehitys -

Jorma on pitkän teollisuuskokemuksen omaava teknologiavalmentaja. Jorman erikoisalaa ovat tuoteohjelman kehittäminen, tuotteistus, modulointi, tuotekehitys ja levytuotteiden joustava valmistusteknologia. Jormalla on vahvaa kansainvälistä kokemusta yritysten, tuotteiden ja valmistuprosessien kehittämisessä menestystarinoiksi.

Pekka Hirvonen

DI Pekka Hirvonen

- Virtaus ja valmistettavuus -

Pekan vahvuutena on prosessien virtauksen ja tuotteiden valmistettavuuden kehittäminen. Pekka soveltaa projekteissaan oppeja Leanista ja Six Sigmasta. Pekka on kokenut kouluttaja ja työskentelee projekteissaan käytännönläheisesti siellä missä tapahtuu ja on tarvetta, tehtaan lattialta aina ylimpään johtoon.